Allereerst willen wij jullie als Kerkgemeenschap, feliciteren met de geboorte van jullie zoon en/of dochter. Geweldig dat jullie overwegen, om jullie kindje te laten dopen.

Het is nog niet zo lang geleden dat mensen naar de pastorie gingen, aanbelden, en met de peetoom en peettante naar de kerk gingen om een pasgeboren kind te laten dopen. Vaak was de moeder er niet eens bij, laat staan de rest van de familie. Kinderen werden zo snel mogelijk na de geboorte gedoopt.
Tegenwoordig gaat dat anders. Kinderen worden niet meteen dezelfde dag dat ze geboren zijn, gedoopt. Men laat een kind eerst wat groeien, de moeder weer aansterken en dan gaat men eens rustig nadenken of en wanneer de doop kan zijn. Dat betekent ook, dat mensen zich er veel beter op kunnen voorbereiden.

Aanmelding
Neem tijdig contact op met de parochie: twee à drie maanden van tevoren is eigenlijk een  minimum.
U kunt zich melden door telefonisch contact op te nemen met pastoor Geilen telnr. 045- 5241208 en naar het doopsel van jullie kind vragen. Bij het telefonisch contact komen een aantal zaken ter sprake.
Daarbij gaat het vooral om:

- naam van het kind
- adres en telefoonnummer
- de voorgestelde doop datum
- welke kerk
- peter en meter

Jullie worden uitgenodigd om deel te nemen aan de doopvoorbereidingsavond.
Voor de parochies van Nuth, Vaesrade en Wijnandsrade vindt deze iedere 1e maandag van de maand plaats in de pastorie van Nuth, Stationsstraat 191.
Deze avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.
Tijdens de avond spreken we over de inhoud van de doopviering. Ook gaan we met elkaar in gesprek over ons geloof en hoe we ons geloof kunnen overdragen aan onze kinderen in deze tijd. Deze avond is ook bedoeld voor ouders die eerder zijn geweest, omdat een broertje en/of zusje is gedoopt.

Doopdag en tijd
In onze parochies vinden de dopen op zondagmiddag plaats, en wel om 13.30 uur. Bij meerdere dopen op die zondag, zal de tweede doop een uur later plaatsvinden.

Parochie
Normaal gesproken hoort iedere katholiek bij een bepaalde parochie. Een parochie is een bepaald gebied waar ook meestal een kerk staat. Er is ook altijd een (waarnemend) pastoor verantwoordelijk voor dat gebied. Het is eigenlijk de bedoeling dat kinderen gedoopt worden in de parochie waar de ouders wonen.
Als jullie je kind laat dopen in een mooie kapel die niet jullie eigen parochie is, is het wel zo goed, je eigen pastoor daarvan in kennis te stellen. Hij moet weten wie er in zijn ledenadministratie als gedoopt te boek mogen staan.

Priester of diaken
Als je in de katholieke Kerk gedoopt wordt, is daar ook altijd iemand namens de Kerk aanwezig die het sacrament toedient. Daarom is er een priester of diaken nodig. Priesters en diakens zijn gewijd door de bisschop, en aangesteld om onder andere in de parochie waar ze zijn benoemd, het doopsel toe te dienen.
Het kan natuurlijk voorkomen dat in je familie-, vrienden- of kennissenkring, iemand  ‘priester of diaken is. Meestal is er geen bezwaar tegen als een collega-priester of diaken, een doopsel voor familie of vrienden wil doen.
Het is wel belangrijk om van te voren duidelijk af te spreken wat je wilt. Als je graag een ‘eigen’ priester of diaken meeneemt, moet je dat bij de aanmelding meteen zeggen en vragen of dat mogelijk is. Van de bovengenoemde doopdag en tijd, kan ook in dát geval niet afgeweken worden (zondagmiddag 12.30 uur en bij meerdere dopen op één dag, de tweede doop een uur later).
Eveneens wordt verondersteld, dat jullie dan tóch meedoen met de doopvoorbereiding van de parochie, ook als je een aantal gesprekken hebt met je ‘eigen’ priester of diaken.

Peter en meter
In de eerste eeuwen stelden peter en meter zich aansprakelijk voor keuze van de volwassen dopeling en hielpen hem bij het vinden van zijn plaats in de Kerk. In onze tijd staan peter en meter de ouders bij in hun belofte om de ingroei in de Kerk mee-gestalte te geven. Zij vertegenwoordigen de kerkgemeenschap en zij zijn de doopgetuigen die samen met de dopeling of ouders hun geloof belijden tijdens de viering. Zij hebben een aanvullende, helpende en eventueel zelfs vervangende taak omdat zij de geestelijke ouders van de dopeling zijn. Er zijn bepaalde regels voor peters en meters. Het is handig om dat even op een rijtje te hebben voordat je mensen moet teleurstellen:
Peter en meter moeten allereerst minstens 16 jaar zijn.
- Een van beiden moet katholiek en gevormd zijn, deelgenomen hebben aan de eucharistie en mag door het kerkelijk recht niet zijn uitgesloten van deze taak.
- Een niet-katholiek gelovig christen mag bij het doopsel als officiële getuige aanwezig zijn naast de katholieke peetouder.
- Er is slechts één peter of meter verplicht, maar beter is: een peter én een meter.
- Het is goed om de peter en meter te betrekken in de voorbereiding.

Eerste afspraken over eigen invulling
Het is heel verstandig om meteen te informeren wat er mogelijk is om zelf bepaalde dingen in te vullen. Natuurlijk is een doopviering een speciale kerkdienst voor het gezin. Maar het is ook een kerkdienst en in de Kerk hebben God en Jezus Christus altijd een centrale plaats. Er zijn boekjes aanwezig, maar je kunt ook een eigen boekje maken, omdat je dat persoonlijker vindt.
Je krijgt dan een keuzemap per mail toegestuurd, waaruit je je voorkeurteksten kunt kiezen. Wat betreft je eigen teksten en overige invulling geldt: vraag vooraf wat er mogelijk is.
Hopelijk is deze informatie voldoende om jullie een goede start te geven op weg naar het doopsel van je kind.

De parochiële tarieven worden op voorstel van het bisdom en in overleg met de parochies van het samenwerkingsverband (Nuth, Wijnandsrade, Hulsberg, Vaesrade, Schimmert en Genhout) vastgesteld door het kerkbestuur.