BESTUUR PAROCHIECLUSTER MÉÉR-KERK
Voorzitter / Algemene zaken:
Pastoor Jan Geilen, tel. 045 5241208 of 06 25393435
pastoor@bavonuth.nl
Secretaris / Liturgische zaken:
Silvia Stals, tel. 06 52642543
secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl
Penningmeester:
Ellis Bisscheroux, tel. 06 10607921
finadm@parochieclustermeerkerk.nl
Gebouwenbeheer / Verzekering / Energie / Duurzaamheid:
Jos Smeets; René Jenniskens
gebouwen@parochieclustermeerkerk.nl

Bankgegevens:

ING:             NL24 INGB 0001 0439 87
Rabobank:  NL07 RABO 0137 7005 47

t.n.v.  R.K. Kerkbestuur St. Servatius

Kerkdiensten:

Even weken op zaterdag om 18.30u 

Oneven weken op zondag om 11.00u

Op dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur is pastoor Geilen in de kerk aanwezig.

 

Voor vragen: Jennie Franssen / 045-5243950

Kerkhofbeheerder: Wilfred van den Hout / 045-5212004

Voor intenties: Mia Zeijen / 045-5245891

Parochiebureau pastoraal: Iedere donderdag van 14.00 - 16.00 uur, tel. 045-5241208.

 

Ziekencommunie/ziekenbezoek:

Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u hem bellen. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek.


Website: www.servatius-vaesrade.nl
Facebookpagina: Parochies Nuth en omstreken.
Redactie kerkklokje: kerkklokjevaesrade@gmail.com

 

Adresgegevens:

Parochiecluster Méér-kerk

Stationsstraat 191

6361 BH Nuth

Adres kerkgebouw:

Servatiusstraat 10

6361 JD Nuth