info@servatius-vaesrade.nl | 045-5241208

Het pastoraal team wenst allen een zalig pasen

↓ Overweging van onze pastoor ↓

Officiële opening ‘DURPSHOES VOASJE’

Op vrijdag 10 juni vond de officiële opening plaats van dit unieke pilotproject i.h.k.v. de herbestemming Servatiuskerk.Twee gemeenschappen die zich weer in één gebouw treffen en samen op weg gaan om weer tot één gemeenschap te groeien. De opening werd verricht door burgemeester Geurts en pastoor Geilendoor de toegang tot het ‘Durpshoes’ met een schaar vrij te maken.

Lees meer »

Kerkbesturen bundelen hun krachten!

De Kerk en de gemeenschap moeten in deze tijd vernieuwen. Maar wat betekent dat eigenlijk, wat moet dan voortdurend vernieuwd worden? En waarom dan wel? Is het niet beter om het bestaande te koesteren en vast te houden?

Lees meer »

Banneux Bedevaart 07/09/2021

Op 7 September jl. zijn de parochies van Nuth, Hulsberg, Wijnandsrade, Vaesrade en Hoensbroek samen op bedevaart geweest naar Banneux.Uiteraard droegen de 3 pastoors ook een mis op ter plaatse.

Lees meer »

Digitaal Kerkklokje

Het kerkbestuur heeft besloten om i.p.v. een parochieblad, een twee wekelijks kerkklokje te gaan uitgeven.Niet op de manier zoals voorheen maar in een nieuwe opzet.Dit houdt in dat wij deze in de kerk neerleggen en voor een aantal mensen dit opsturen.Mocht u deze digitaal willen ontvangen stuurt u uw e-mailgegevens dan door naar: kerkklokjevaesrade@gmail.com wij zullen dan zorgen dat u het kerkklokje in de digitale brievenbusontvangt.

Lees meer »

Versoepeling Corona maatregelen

Met ingang van 26 juni heeft de regering veel maatregelen i.v.m. corona versoepeld/afgeschaft. Het bisdom heeft laten weten dat ook voor kerkbezoek de maatregelen zijn versoepeld. Men hoeft geen mondkapje te dragen en zich niet vooraf aan te melden. Het aantal kerkgangers hangt af van de grootte van de kerk. De anderhalvemeter-afstand moet worden gehandhaafd.

Lees meer »

1e Heilige Communie 13-06-2021

Zondag 13 Juni jl stond Vaesrade in het teken van een bijzondere gebeurtenis. Voor het eerst na het sluiten van de basisschool vond er weer een 1e communie plaats in het dorp. Onder begeleiding van schutterij St. Martinus kwamen de twee communicanten, Fabio Wehrens en Maggie Henskens, naar de feestelijk versierde H. Servatiuskerk waar onder leiding van pastoor Geilen de dienst plaats vond. Het initiatief om hun kinderen in hun eigen woonplaats de communie te laten doen kwam vanuit de ouders. Dit plan werd met enthousiasme ondersteund door priester en kerkbestuur.

Lees meer »