Parochiële tarieven per 1 januari 2019:
Misintenties:
- door de week € 10,- 
- weekend € 25,-

rouw- en trouwdienst € 440,- 

kerkbijdrage-norm per jaar € 110,- 
(met recht op volledige vrijstelling bij rouw- en trouwdienst)

Vaak vragen parochianen hoe het nu zit met de kosten van een uitvaartmis of crematieviering in relatie tot de betaalde kerkbijdrage.
Welnu: De kosten voor een uitvaartmis of crematieviering bedraagt momenteel € 440,--, naar advies van het Bisdom. Wanneer nu de betreffende persoon of een inwonend familielid deelnemer is aan de kerkbijdrage, worden de bijdragen van de laatste 4 jaar op de kosten van de uitvaartmis of crematieviering in mindering gebracht en het restant bedrag, indien er nog een restant zou zijn, in rekening gebracht.
We hopen dat we hiermee een onduidelijkheid hebben verhelderd.

avondwake
- gevolgd door uitvaartdienst in de kerk € 20,- 
- zonder uitvaartdienst in de kerk € 100,-

begeleiding naar crematorium door vrijwilliger: gratis
begeleiding naar crematorium door priester:
- na uitvaartdienst in de kerk € 60,-
- zonder uitvaartdienst in de kerk € 75,-
crematiedienst door priester € 440,-