info@servatius-vaesrade.nl | 045-5241208

Home » Overweging

KRACHT UIT GELUKSMOMENT- Jan Geilen 

In een groep of in een kring ontstaat soms een vertrouwde sfeer waardoor mensen elkaar deelgenoot kunnen maken van belevenissen die in hun leven van bijzondere betekenis zijn. Denk aan een voorval of gebeurtenis die een groot stempel op je leven gedrukt heeft. Of neem een bepaalde gelukservaring, iets dat je nooit meer vergeten bent en waar je in de rest van je leven kracht uit kunt putten. Is het niet zo dat in wezen iedere mens zulke ervaringen met zich meedraagt, ervaringen die juist sterk bij je naar boven komen wanneer je eraan terugdenkt? Het slagen voor een examen waar je hard voor gewerkt had, die eerste baan die je zo graag wilde, de dag dat je verliefd werd op degene die later je levenspartner zou worden, de geboorte van een kind, het zijn toch voor heel velen ervaringen om nooit te vergeten. De herinnering aan zulke geluksmomenten kan kracht geven op moeilijke momenten in het leven.


Ieder van ons heeft een persoonlijke levensgeschiedenis. Want naast deze geluksmomenten, waren er ook ogenblikken van radeloosheid en diepe wanhoop, momenten waarin we werden geconfronteerd met moeilijkheden, tegenwerking en verlies. Momenten waarop we ten einde raad waren en niet meer wisten hoe het verder moest. Dan kan de last te zwaar worden en wil je dat het voorbij is. Velen, jong en oud, ervaren deze momenten in deze tijd heel goed. Dan is het juist goed om in die situatie een of meerdere verzamelde geluksmomenten naar boven te halen om er kracht uit te putten. We kunnen ook God vragen om ons te helpen weer de juiste weg te zien. Zoals Jezus een bevestiging ontvangen heeft toen Hij zijn lijdensweg nog moest gaan, zo mogen ook wij op Hem vertrouwen wanneer moeilijkheden op onze weg komen. Want God wil bij ons zijn, Hij laat ons niet aan ons lot over.

Pastoor Jan Geilen