info@servatius-vaesrade.nl | 045-5241208

Home » Overweging

Van de Goede Herder en de schapen- Jan Geilen 

Elk jaar op de vierde zondag van pasen viert de kerk roepingenzondag. We horen dan in het evangelie Jezus zeggen dat Hij de Goede Herder is. De Herder die iedereen bij naam kent. Die ook blijft als het moeilijk wordt. Een goede herder gaat tot het uiterste en laat zich niet uit het veld slaan. Overal waar hij gaat, draagt hij de zorg voor zijn kudde en is begaan met wie hem is toevertrouwd. Hij is bekommerd om zijn schapen, probeert te voorkomen dat ze pijn lijden en hen waar nodig verlossen uit en beschermen tegen gevaarlijke situaties.

Christenen – mensen die zich door Jezus geroepen weten – zijn ook herkenbaar aan hun daden, die van naastenliefde, van zorg voor elkaar, van oog en oor hebben voor noden, angsten, alledaagse zorgen van mensen. Goede herders en herderinnen maken er hun dagelijks werk van om Gods Naam handen en voeten te geven, elke dag opnieuw, met het beeld van Jezus als Goede Herder voor ogen. Hij vormt hun belangrijkste inspiratie, hun doel voor en weg door het leven: ‘Hier ben ik’, antwoord degene die geroepen wordt. Om herder en herderin te willen zijn voor mensen, keuzes niet uit de weg te gaan, niet schromen je handen vuil te maken omwille van het geluk van anderen, dat is ware roeping. Voelt u zich ook geroepen of aangesproken?

In de kerk van vandaag en met name in onze eigen parochies zijn er meer dan ooit mensen nodig die zich geroepen voelen om de medeparochianen bij te staan en te ondersteunen. Om de kinderen, jongeren, ouders en ouderen te helpen in hun leven vanuit onze opdracht waartoe we allemaal geroepen zijn. Als meer mensen een klein stukje willen meedragen, dan kunnen we samen de gehele gemeenschap verder dragen.

Als je je hierdoor geroepen voelt, geef ons dan gerust een seintje, een telefoontje of mailtje (telnr. 06-25393435), dan kunnen we samen kijken wat mogelijk is.

Pastoor Jan Geilen